שבת, דעצעמבער 14, 2019
אָנהייב טערמינען קרעדיט

SCHLAGWORTE: Creditworthiness

פּוסט קרעדיט

קרעדיט טשעק

אַנטלייַען סומע