שבת, דעצעמבער 14, 2019
אָנהייב טערמינען קאַלאַטעראַל

שליסלען: קאָללאַטעראַל

אַנטלייַען סומע