שבת, דעצעמבער 14, 2019
אָנהייב טערמינען וואָגן

שליסלען ווארטן: וואָגן

באַגיז