שבת, דעצעמבער 14, 2019
אָנהייב טערמינען דערמאָנונג

שליסל וואָרדס: דערמאָנונג

דערמאָנונג קרעדיט