שבת, דעצעמבער 14, 2019
אָנהייב טערמינען קואַנטאָ קרעדיט

שליסל וואָרדס: פייַן קרעדיט

קואַנטאָ קרעדיט