מאנטיק דעצעמבער 9, 2019
רויט גראַפיקס קאָרט מיט פאָכער