מאנטיק דעצעמבער 9, 2019
אַטעמסטשוטזמאַסקע_קאָפּיריגהט