מאנטיק, 27 יאנואר, 2020
אָנהייב דראָגעריע נוטרישאַנאַל ביילאגעס

נוטרישאַנאַל ביילאגעס

נאַהרונגסערגäנזונגסמיטטעל

זיי צוזאָגן געזונט, שטאַרקייט, פול האָר: נוטרישאַנאַל ביילאגעס. אבער זענען זיי ווי טייַטש ווי מיר האָפֿן?