מאנטיק דעצעמבער 9, 2019
אָנהייב דראָגעריע נוטרישאַנאַל ביילאגעס

נוטרישאַנאַל ביילאגעס

נאַהרונגסערגäנזונגסמיטטעל

זיי צוזאָגן געזונט, שטאַרקייט, פול האָר: נוטרישאַנאַל ביילאגעס. אבער זענען זיי ווי טייַטש ווי מיר האָפֿן?